Zakup działki inwestycyjnej – najczęstsze problemy

2 years ago

Zakup pierwszej działki inwestycyjnej wiąże się często z ogromnymi problemami, których niejednokrotnie nie sposób uprzedzić, nawet będąc najbardziej doświadczonym inwestorem. Wiele niedogodności można jednak wyeliminować przy pomocy odpowiedniej wiedzy i przede wszystkim dokładnej analizie dokumentacji.

Działka inwestycyjna, a miejscowy plan zagospodarowania terenu

Przed dokonaniem zakupu działki inwestycyjnej należy sprawdzić przede wszystkim co można na niej będzie wybudować. Sprzedawca działki może zapewniać inwestora, że działka przyniesie zyski i jest w pełni inwestycyjna, jednak niekoniecznie musi to być prawda, jak również niekoniecznie wynika to ze złych intencji sprzedawcy, ale raczej z jego niewiedzy.
Możliwości inwestycyjne danej działki określa plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego bądź też innego rodzaju dokumenty posiadające planistyczny charakter. Znaleźć taką dokumentację można w urzędzie gminy na terenie której umiejscowiona jest działka. Takie dokumenty są publicznie udostępniane dla każdego interesariusza i warto się z nimi zapoznać przed zakupem.

Działka inwestycyjna a dojazd do drogi publicznej

Bardzo ważną sprawą, która pozornie wydaje się sprawą błahą jest to czy działka posiada dojazd do drogi publicznej. Sprzedawca danego gruntu niejednokrotnie jest przekonany, że jego działka na sprzedaż posiada kompletnie uregulowany stan prawny dojazdu. I często przekonuje o tym kupującego, nie posiadając na to żadnych dowodów. Tymczasem w efekcie droga gminna może okazać się drogą prywatną, co do której nie posiada się żadnych praw użytkowania, a korzystanie z niej może być przez gminę prawnie zabronione. Jest to bardzo istotny problem, który często ujawnia się dopiero po dokonaniu wszystkich formalności i sfinalizowaniu transakcji.

Działka inwestycyjna a zagospodarowanie działek sąsiednich

Możliwości działki inwestycyjnej mogą być również ograniczone poprzez istniejące zagospodarowanie działek sąsiednich. To również należy koniecznie sprawdzić przed kupnem działki. Zabudowa działki inwestycyjnej może być zakłócana przez takie elementy działek sąsiednich jak szamba, studnie czy budynki. Konieczne jest zachowanie minimalnych odległości pomiędzy obiektami. Dom jednorodzinny projektowany na działce inwestycyjnej musi stać w odpowiedniej odległości od powyżej wymienionych elementów związanych z sąsiednimi działkami.

Mieszko Zawadzki