W jaki sposób oczyszczane są ścieki komunalne?

7 months ago

Głównym celem działania przydomowej oczyszczalni ścieków jest oczyszczanie odpadów generowanych przez gospodarstwa domowe, przed ich bezpośrednim uwolnieniem do środowiska naturalnego. W zależności od indywidualnych warunków eksploatacyjnych domu, odpady mogą zawierać m.in. mikrobiologiczne patogeny, szkodliwe bakterie i wirusy farmaceutyki i ich metabolity, izotopy promieniotwórcze, niebezpieczne chemikalia, metale ciężkie czy resztki leków.

Obróbka fizyczna

Na wstępnym etapie obróbki, usuwa się największe zanieczyszczenia oraz ciężkie nieorganiczne ciała stałe zawarte w odpadach. Na kolejnym etapie przeprowadza się fizyczne oddzielanie ciał stałych i smarów ze ścieków. Do odprowadzania wód drenażowych, roztopowych i odpadowych służy przepompownia ścieków dla domu.

Woda przepływa przez kilka godzin do filtra pierwotnego lub odstojników, aby umożliwić osiadanie cząstek stałych. Lżejsze cząsteczki unoszą się na wierzchu, a następnie są usuwane ze zbiornika.

Obróbka biologiczna

Kolejny etap to proces obróbki biologicznej, który usuwa rozpuszczone materiały nieorganiczne, obecne w wodzie w formie rozpuszczalnej i koloidalnej. Częściowo oczyszczone ścieki z głównego zbiornika wpływają do zbiornika napowietrzania, po czym powietrze jest dostarczane przez dmuchawę powietrza, aby zapewnić tlen dla drobnoustrojów. W tym przypadku stosuje się bakterie, które przekształcają koloidalną i rozpuszczoną materię organiczną

Ścieki wpływają następnie do osadnika wtórnego, gdzie osadzają się cząstki stałe, nazywane osadami wtórnymi. Część z nich jest zawracana do procesu osadu czynnego, a pozostała część mieszana z szlamem pierwotnym, który zostanie wysłany do zbiornika fermentacyjnego osadu, a następnie zutylizowany. Ten etap usuwa około 90 proc. nieorganicznych ciał stałych. W zależności od potrzeb, jako wyposażenie oczyszczalni posłużyć może podwójna lub potrójna przepompownia ścieków dla domu.

Usuwanie ciał stałych i organicznych

Ostatni etap oczyszczania usuwa zawieszone ciała stałe i substancje organiczne, które nie zostały usunięte podczas wtórnego oczyszczania. Patogenne mikroorganizmy likwidowane są w procesie zwanym dezynfekcją. Można stosować kilka środków dezynfekujących, w zależności od stanu ścieków.

Standardowo osiąga się to za pomocą fizycznych lub chemicznych środków dezynfekujących, takich jak chlor, światło UV, ozon itp. W ten sposób zdezynfekowane ścieki nadają się do odprowadzenia lub ponownego użycia, co ma szczególne znaczenie ze względów ekologicznych oraz ekonomicznych.

Mieszko Zawadzki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *