Planowanie prac rewitalizacyjnych w obszarze centrum miasta

7 months ago

Zabytkowa struktura architektoniczna najczęściej dotyczy centrum miast. W związku z tym prace prowadzone w takich budynkach powinny być wykonywane według zaplanowanego harmonogramu. Ważne jest tu również określenie materiałów użytych do ich wykonania.

Określenie zakresu plac związanego z zabytkową architekturą

Prace rozpoczynające proces rewitalizacji powinny być zainicjowane przez inwestora. Początkowe badania powinny określić wiek obiektu oraz stan aktualny. Dodatkowo w ewidencji muszą zostać zapisane wszystkie przebudowy i modernizacje, ujawnione podczas oględzin.

Spis takich prac pozwoli na ocenę, które z nich powinny być zachowane, a które należy usunąć, aby zachować zabytkowy wygląd obiektu. Dopiero po sporządzeniu takich planów prac i ekspertyz można rozpocząć proces projektowanie nowych funkcji. Renowacja budynków musi być oczywiście stale nadzorowana przez konserwatora zabytków i nadzór budowlany.

Ustalenie przeznaczenia obiektu i określenie projektów dofinansowań na renowacje

Budowy, gdzie wykonywana jest renowacja budynków, generują wyższe koszty. Związane jest to z przeprowadzaniem prac specjalistycznych oraz używaniem materiałów zgodnych ze specyfikacją konserwatorską. Należy brać to pod uwagę, tworząc kosztorys. Można jednocześnie pozyskiwać środki na takie cele z funduszy zewnętrznych.

Funkcje użytkowe obiektu mogą wpływać na zakres prac. Dobrze jest wcześniej takie zmiany ustalić z nadzorem konserwatorskim. Z racji, że jest to obiekt zabytkowy, może on podlegać pewnym ograniczeniom związanym z zabudową i modernizacja wnętrz. Często wiąże się to z ograniczeniem finansowania z powodu zmian przeznaczenia obiektu na inne cele niż społeczne.

Ustalenie innych prac związany z rewitalizacją

Oprócz poprawy stanu konstrukcji obiektu renowacja budynków ma na celu zachowanie jak największej ilości oryginalnych elementów. Do tego dochodzi również kształtowanie przestrzeni przylegającej do nieruchomości, aby wygląd jej nawiązywał do stylu architektonicznego, w którym została wybudowana. Renowacje budynku w tym wypadku obejmują aranżacje zieleni otaczającej obiekt oraz kształt i typ oświetlenia.

Dopiero takie kompleksowe zaplanowanie prac pozwoli na uzyskanie efektu, jaki będzie miał profesjonalnie odnowiony obiekt. Zachowa on wygląd z czasów swojej świetności i dodatkowo zostanie dopasowany do potrzeb współczesnego użytkownika. Duża liczba szczegółów ujętych w planie renowacji pozwoli, na unikniecie opóźnień i wzrostu kosztów budowy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków

Mieszko Zawadzki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *