Obsługa prawna przedsiębiorstw w praktyce

2 years ago

Wiele kancelarii prawnych oferuje przedsiębiorcom wszechstronne wsparcie na każdym etapie tworzenia i rozwoju firmy. Jednak zakres ich usług jest bardzo zróżnicowany i bardzo często szyty na miarę, co jedynie oznacza, że klient-przedsiębiorca otrzyma prawne wsparcie praktycznie w każdej sprawie.

Czym jest obsługa prawna przedsiębiorstw

Dlatego warto się przyjrzeć temu, jakie oczekiwania względem własnych kancelarii mają przedsiębiorcy. Dobry prawnik jest odpowiedzialny za tworzenie dokumentów, głównie umów i kontraktów, jakie zawiera się z nowymi kontrahentami lub z nowymi udziałowcami.
Wiele spółek oczekuje również, że obsługa prawna przedsiębiorstwa będzie dotyczyć także prowadzenia negocjacji z różnymi podmiotami, w tym w szczególności przy zawieraniu nowych kontraktów czy poszerzaniu rynków zbytu. Przedsiębiorcy nie mają również czasu na prowadzenie korespondencji z urzędami, co również chętnie oddają w ręce prawników.

Kontrakty, umowy i doradztwo

Oczywiście tworzenie umów oraz zatwierdzanie umów stworzonych przez prawników drugiej strony to jedna z ważniejszych działalności kancelarii prawnych. W wielu spółkach to właśnie one są odpowiedzialne za tworzenie umów dla kluczowych pracowników oraz dla zarządu.
W spółkach, zwłaszcza tworzonych od początku lub przechodzących proces restrukturyzacji, potrzebne jest doradztwo prawne. Może ono obejmować przyjrzenie się z punktu prawnego nowym inwestycjom, bardzo często w ramach obsługi prawnej prowadzone są audyty oraz doradztwo finansowe.

Finanse i windykacja należności

Coraz częściej prawnicy podejmują decyzje w zakresie prawa podatkowego, co ułatwia prowadzenie działalności, zwłaszcza w zakresie tworzenia raportów finansowych i prowadzenia księgowości. Ma to duże znaczenie w przypadku spółek, które muszą publikować swoje wyniki finansowe. Jedna błędna decyzja może taką firmę kosztować nie tylko utratę reputacji, ale również zastrzeżenia ze strony przyszłych kontrahentów.
Część kancelarii oferujących obsługę firm decyduje się także na obsługę wierzytelności z windykacją włącznie. Zaległe płatności, z którymi mają problem niektórzy kontrahenci, mogą być ściągane przez profesjonalne firmy windykacyjne. Jednak zanim otrzymają one zgodę na ściągnięcie należności, konieczne jest wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty, za co odpowiadają kancelarie prawne.

Mieszko Zawadzki