MVP i MMF – jaka jest pomiędzy nimi różnica?

MVP i MMF – jaka jest pomiędzy nimi różnica?

Każdy przedsiębiorca posiada pewne środki pieniężne na to, aby rozkręcić swoją firmę. Jednak nie zawsze jest ona potrzebna na tyle, aby móc w pełni rozkręcić swój biznes. Uzyskanie dofinansowania od inwestorów może nie być trudne. O ile ktoś zapozna się z pojęciami MVP (Minimum Viable Product) i MMF(Minimum Marketable Feature). 

Kontekst użycia MVP i MMF

Potrzebne jest getting founding, które pomoże w wyborze właściwego produktu. Czy lepszym wyborem będzie Minimum Viable Product, czy też Minimum Marketable Feature? To od tego będzie zależeć, how to get funding for a business. Trzeba bowiem zaznaczyć, że ma się do czynienia z dwoma odmiennymi koncepcjami. 

Warto bowiem wiedzieć, że główne founding MMF to dostarczanie wartości klientom. Z kolei MVP polega na uczeniu się więcej o dostarczonym produkcie. Obydwa pojęcia są odmienne od siebie. Trzeba jednak wiedzieć, że obydwa wspierają się wzajemnie. Po to, aby móc zapewnić “ledwo wystarczającą” funkcjonalność.

Skąd wzięło się MVP i MMF?

MVP pozwala na research with the client. Za opracowanie całościowej koncepcji odpowiada Eric Ries. To on jest autorem książki “Lean Startup”. Warto przytoczyć tu słowa samego autora, który napisał, że “Minimum Viable Product (MVP) pomaga przedsiębiorcom jak najszybciej rozpocząć proces uczenia się. Niekoniecznie jest to jednak najmniejszy produkt, jaki można sobie wyobrazić; jest to po prostu najszybszy sposób na przejście przez pętlę sprzężenia zwrotnego (feedback loop; Build-Measure-Learn) przy minimalnym wysiłku”. Tak, bowiem nie można zapomnieć o tym, że agile product delivery możliwe jest właśnie dzięki temu. 

MMF to z kolei to pojęcie, które wprowadzili Mark Denne i dr Jane Cleland-Huang. To oni są autorami książki “Software by Numbers: Low-Risk High Return Development”. Dzięki nim można cieszyć się pojęciem idealnego MMF. Ustalili oni, że jest to mała, ale znacząca samodzielna funkcja, która jest możliwe szybka do opracowania, jak również jest ona w stanie zapewnić odpowiednią wartość użytkownikom. 

Więcej informacji na temat MVP i MMF można uzyskać w firmie 10Clouds. Jest to firma, która zajmuje się opracowywaniem wielu koncepcji, m.in. tych, które odnoszą się do MVP. Warto się do nich zwrócić, jeżeli komuś zależy na prawidłowym rozwoju założonych koncepcji. Pozwoli to na podejmowanie prawidłowych wartości biznesowych. W dalszej konsekwencji będzie można cieszyć się pozyskaniem dofinansowania od inwestorów, którzy będą zainteresowani udziałem w danym przedsięwzięciu biznesowym. 

 

Powrót do góry