Kredyt bankowy a pożyczka krótkoterminowa

2 years ago

Powszechnie utarło się, że można używać słów kredyt i pożyczka zamiennie. Jednakże w ekonomii te dwa pojęcia nie odnoszą się do tego samego produktu finansowego choć faktycznie jest między nimi wiele podobieństw.

Natomiast nie powinno się używać tych pojęć zamiennie, ponieważ wprowadza to jedynie w błąd. W Polsce prawo do udzielania kredytów mają jedynie banki oraz SKOKi, jednakże te same podmioty mogą udzielać też pożyczek. Z kolei firmy pożyczkowe, prywatni inwestorzy czy parabanki mogą udzielać jedynie pożyczek. Czym jeszcze różni się kredyt od pożyczki?

Główne różnice między kredytem a pożyczką

Społeczne kasy oszczędnościowo kredytowe nazywane w skrócie SKOKami funkcjonują na prawach pośrednich między bankiem, a firmą pożyczkową. Jednak nie da się ukryć, że jest tu więcej podobieństw do funkcjonowania banków komercyjnych. Dlatego też właśnie SKOKi mogą udzielać kredytów tak samo jak banki, ale też mogą udzielać pożyczek.

Różnica między kredytem a pożyczką wynika z definicji obu produktów finansowych. Po pierwsze instytucja która udziela danego finansowania jest inna, ale po drugie cel przeznaczenia pieniędzy tylko w kredycie musi być wyznaczony i zapisany w umowie kredytowej. W wypadku pożyczki pieniądze można przeznaczyć na cokolwiek, nawet niezgodnie z zadeklarowanym celem, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Po trzecie w kredycie kredytobiorca otrzymuje pożyczoną kwotę do dyspozycji, ale nadal kapitał jest własnością banku. Podczas gdy pożyczkę otrzymuje się na własność.

Szukasz chwilówki online? Wejdź na stronę Centrum Pożyczek 360

Dochodzi też kwestia umowy. W wypadku kredytu zawsze niezależnie od kwoty konieczne jest sporządzenie umowy pisemnej, a przy pożyczce obowiązek spisania umowy istniej dopiero przy kwocie pożyczki wyższej niż 500 złotych. Niższe kwoty pożyczki mogą być pożyczane przy dwóch świadkach. Niestety kredyt bankowe zawsze muszą być oprocentowane, ale do wysokości 4-krotności aktualnie obowiązującej stopy lombardowej. A pożyczki nie muszą być oprocentowane, ale zwykle są. Z tym, że tu maksymalne koszty liczy się według reguł podanych w stosownej ustawie.

Pożyczkę można też oddać w jednej racie po 30 dniach, podczas gdy kredyty bankowe rozkładane są do spłaty w ratach. Jednakże w banku można najczęściej pożyczyć kwoty od 500 złotych w górę, a w parabanku nawet 100 złotych jednorazowo. W parabankach też można znaleźć oferty pożyczek ze spłatą ratalną.

Co jest lepsze?

Nie da się ukryć, że po chwilówki zgłasza się bardzo dużo osób, które dostały w banku odmowę. Ale tak pożyczka może być też korzystna finansowo, ponieważ można znaleźć oferty na pożyczki krótkoterminowe, gdzie jedynym kosztem (często zwracanym) jest opłata weryfikacyjna. Taka opłata waha się od 1 grosza do 10 złotych, zatem nie jest to duży wydatek, zwłaszcza gdy ktoś wnioskuje o dużą kwotę pożyczki. Podczas gdy w banku koszty są zawsze o wiele wyższe, a na koszt 10 złotych można liczyć tak naprawdę wtedy, gdy pożycza się jedynie 100 zł co jest nierealne, bowiem banki komercyjne w przeciwieństwie do firm pożyczkowych nie pożyczają tak niskich kwot.

Mieszko Zawadzki