Korzyści operacyjne i ekonomiczne wynikające z wdrożenia robotów spawalniczych

2 years ago

Wprowadzenie robotów spawalniczych do firmy jest zupełnie nowym krokiem na drodze do pełnego zautomatyzowania, a co za tym idzie – również i podwyższenia jakości procesu technologicznego. Poniżej przedstawiamy podstawowe korzyści operacyjne i ekonomiczne, wynikające z wprowadzenia tychże rozwiązań.

Podstawowe korzyści operacyjne

Robot spawalniczy wiąże się z wieloma korzyściami natury operacyjnej. Chodzi tu przede wszystkim o:
– Możliwość zdalnej obsługi urządzeń. Roboty przemysłowe spawające nadal wymagają kontroli ze strony człowieka (spawacza). Niemniej kontrola ta nie musi odbywać się bezpośrednio w miejscu wykonywania prac, lecz w pewnym oddaleniu, zapewniającym pełne bezpieczeństwo pracownika.
– Możliwość stworzenia w pełni zautomatyzowanego, samoobsługowego stanowiska. Robot spawalniczy (zwłaszcza ten bardziej zaawansowany), może być wykorzystywany jako urządzenie w pełni samoobsługowe. Przedkłada się to na znaczną poprawę wydajności taśmy produkcyjnej.
– Możliwość łatwego wykrycia usterki. Wprowadzenie robotów spawalniczych do procesu technologicznego w firmie sprawia, że cała taśma produkcyjna zaczyna mieć charakter modułowy. W efekcie awaria któregokolwiek modułu może być stosunkowo łatwa do wykrycia. Oczywiście przedłoży się to na znacznie szybsze przywrócenie odpowiedniej wydajności stanowiska,

Podstawowe korzyści ekonomiczne

Wprowadzenie robotów spawalniczych do przedsiębiorstwa produkcyjnego wiąże się też z szeregiem korzyści stricte ekonomicznych.
– Zmniejszenie liczby wyrobów niezgodnych z wymaganiami. Robot spawalniczy – Comau działa według określonego schematu. Oznacza to, że w ten sposób minimalizuje on ryzyko powstania tzw bubli, czyli wyrobów niezgodnych z kartą technologiczną.
– Skrócenie czasu napraw. Wprowadzenie automatycznych stanowisk spawalniczych sprawia, że o wiele łatwiej można wykryć konkretną awarię i tym samym naprawić ją.
– Minimalizacja kosztów związanych z serwisowaniem – roboty spawalnicze są urządzeniami, które z reguły nie wymagają zaawansowanych i długotrwałych czynności konserwatorskich. Ich producenci wciąż dążą do sytuacji, w której czas serwisu jak i sam jego proces będzie w pełni zminimalizowany.
– Ograniczenie ryzyka wynikającego z uszkodzeń elementów i urządzeń, będących własnością firmy. Praca zwykłego pracownika wiąże się niekiedy z uszkodzeniem konkretnego sprzętu. W przypadku robotów spawalniczych takie ryzyko jest minimalne.
Wprowadzenie robotów spawalniczych do firm produkcyjnych jest czynnikiem niezbędnym, jeśli bierzemy pod uwagę stały rozwój rynku i chęć utrzymania się na nim.

Mieszko Zawadzki