Jak rozliczyć podatek po pracy w Szwecji?

2 years ago

Osoby, które legalnie pracują w Szwecji muszą rozliczyć się z tamtejszym Urzędem Skarbowym. Obowiązujące w tym kraju przepisy podatkowe są bardzo przejrzyste, mimo to rozliczenie podatku ze Szwecji pracującym w tym kraju Polakom może sprawiać pewne trudności. Garść informacji z pewnością okaże się przydatna.

Jak wykonać rozliczenie podatku ze Szwecji?

Rozliczenie podatku ze Szwecji należy dokonać składając w terminie do 7 maja deklarację podatkową. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które są objęte 20 procentowym podatkiem SINK. Do rozliczenia podatku w Szwecji niezbędne są pewne dokumenty. Do tych, które są bardzo istotne należą:
◦ Inkomstedeklaration1. Jest to roczne rozliczenie, które rozsyła do podatników szwedzki Urząd skarbowy;
◦ druki KU10 lub KU 13 otrzymane od pracodawcy;
◦ dokumenty, które potwierdzą prawo do odliczeń.
Oczywiście należy mieć również kserokopię dowodu osobistego lub paszportu. Rozliczenie podatku zajmuje urzędnikom szwedzkiego urzędu skarbowego nawet sześć miesięcy. Jeżeli podatnikowi należy się zwrot podatku, otrzyma go od szwedzkiego fiskusa czek.

Ulgi i odliczenia czyli co zrobić, aby zwrot podatku był wyższy?

Niektóre wydatki ponoszone przez pracujących legalnie w Szwecji Polaków mogą sprawić, że zwrot podatku będzie wyższy. Do deklaracji podatkowej mogą zostać dołączone między innymi rachunki za wynajem mieszkania czy koszty dojazdu z Polski do Szwecji oraz koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Szwecji do miejsca pracy. Dzięki rachunkom z tego tytułu można liczyć na większy zwrot podatku.
Nie wszyscy Polacy, którzy pracują w Szwecji wiedzą, że mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego w tym kraju podatku. Do tego nie wszyscy wiedzą, jak dokonać rozliczenia. Warto więc zwrócić się o pomoc do profesjonalnego biura, które szybko rozliczy szwedzki podatek.

Mieszko Zawadzki