Faktoring odwrócony na przykładzie

Faktoring odwrócony na przykładzie

Faktoring to nowoczesna usługa finansowa ciesząca się rosnącą popularnością. Wśród jej wariantów jest również ten adresowany do firm nabywających dobra i usługi. Istotę faktoringu odwróconego, bo o nim mowa, omawiamy na konkretnym przykładzie firmy budowlanej A, która wygrała przetarg na budowę odcinka gminnej drogi.

Klasyka faktoringu

W tradycyjnym rozumieniu faktoring jest kierowany do producentów wystawiających faktury z odroczonym terminem uregulowania za sprzedane dobra i usługi. Dzięki faktoringowi sprzedawca nie musi czekać na zapłatę od kupującego (płatnika), gdyż faktor, na podstawie umowy faktoringowej, opłaca bezzwłocznie 80-90% kwoty widniejącej na fakturze.

Reszta rozliczenia następuje po tym, gdy płatnik opłaci fakturę zgodnie ze wskazanym terminem zapłaty. Pozyskane od firmy faktoringowej środki sprzedawca może przeznaczyć na utrzymanie płynności finansowej: na spłatę aktualnych zobowiązań wobec ZUS i fiskusa, inwestycje, utrzymanie ciągłości produkcji, realizację kolejnych zleceń, wypłaty dla pracowników itd.

Faktoring odwrócony

W tej wersji faktoringu klientem firmy faktoringowej jest płatnik, a środki pozyskane od faktora są przeznaczane na zakupy potrzebne do zrealizowania zlecenia. Dobrze obrazuje to przykład firmy budowlanej, której inwestor zapłaci za usługę dopiero 60 dni po odebraniu inwestycji. Aby wykonać swoją pracę – zbudować fragment gminnej drogi, firma budowlana musi zakupić materiały i narzędzia niezbędne do realizacji zadania.

Aby uzyskać środki na zakupy, przedsiębiorstwo A podpisuje umowę z faktorem. Pieniądze uzyskane w ramach faktoringu pozwolą sfinansować zakupy materiałów budowlanych, a tym samym dadzą zielone światło do wykonania zlecenia. Rozliczenie z faktorem może nastąpić dopiero po dokonaniu płatności za usługę przez inwestora. Alternatywnie środki z faktoringu mogą być wykorzystane na odblokowanie limitu zadłużenia w hurtowni lub u producenta materiałów, co również umożliwi realizację zlecenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring odwrócony na przykładzie – Zapraszamy!

Powrót do góry
https://tyxynk.com/system-zarzadzania-jakoscia-iso-9001/ Stylowe meble łazienkowe https://flyingmidshipmen.org/srebrna-odznaka-jezdziecka-najwazniejsze-informacje/