Co wyjdzie nam na zdrowie? O lekach i suplementach diety

1 year ago

Leki, produkty lecznicze, parafarmaceutyki, suplementy diety, wyroby medyczne… Często tracimy orientację, który z oferowanych sposobów na zdrowie da nam to, czego od niego oczekujemy – skuteczność i bezpieczne stosowanie. Oto kilka informacji, żeby nie pobłądzić w farmaceutycznym gąszczu.

W roku 2018 globalne przychody firm farmaceutycznych osiągnęły bilans 1,8 bln dolarów. A przecież nie wszystkie produkty w aptekach zostały wyprodukowane przez tę gałąź przemysłu. Ma to głęboki związek ze starzeniem się społeczeństw i potężną. Mimo że prawo nakłada na producentów obowiązki rzetelnej informacji, najczęściej kojarzymy z tego jedynie szybko przeczytany tekst na końcu reklamy. Jednego możemy być pewni – jeśli ją widzimy, polecany produkt nie może być lekiem. Nie wolno bowiem reklamować środków leczniczych zarejestrowanych jako farmaceutyki.

Lek

W myśl ustawy z dnia 6 września 2001 „Prawo farmaceutyczne” w Polsce funkcjonuje termin produkt leczniczy z kilkoma poddefinicjami: produkt leczniczy homeopatyczny, immunologiczny, krwiopochodny i roślinny. Producenta obowiązują dwa wymogi: rejestracja nowego produktu i poprzedzające ją badania kliniczne. Warto też zapamiętać inny podział: produkty lecznicze innowacyjne i generyczne. Te drugie powstają w konkurencyjnych firmach po kilku latach ochrony patentowej formuły innowacyjnej.To generyki są najczęściej oferowanymi w aptekach zamiennikami.

 

Parafarmaceutyk

Produkt oferowany najczęściej przez firmy farmaceutyczne, o stwierdzonych właściwościach leczniczych (najczęściej pochodzenia naturalnego, np. z pyłku pszczelego lub wyciągu roślinnego), który dla redukcji kosztów nie został poddany badaniom klinicznym i zgłoszony do rejestru

 

Suplement diety

Produkt zawierający zestaw substancji naturalnie występujących w organizmie, który służy uzupełnieniu ich poziomu w diecie. Prawo traktuje suplementy diety jako środek spożywczy i nie nakłada na ich producentów żadnych obowiązków. Nie znaczy to, że suplementy muszą być mało wartościowe. Przeciwnie, wiele koncernów zajmujących się ich produkcją nie odbiega standardem i zapleczem technologicznym od najlepszych firm farmaceutycznych, stosując innowacyjne badania i połączenia substancji, jak np. amerykański Solgar Witaminy i inne produkty tej marki cieszą się uznaniem fachowców na całym świecie, choć nie są to leki w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wystarczy zwrócić uwagę na producenta, skład i opinie, by wybrać mądre uzupełnienie braków w naszym organizmie.

Mieszko Zawadzki