Zamień szambo na ekologiczną przydomową oczyszczalnie

1 year ago

Świadomość społeczna w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, w polskim społeczeństwie, mimo iż wciąż nie jest zbyt duża, to z roku na rok rośnie. Musimy zdawać sobie sprawę, że otaczający nas biosystem ma znaczący wpływ na zdrowie i życie ludzi, a każda szkodliwa ingerencja w niego, może mieć negatywne skutki także dla nas i przyszłych pokoleń.

Ekologia w każdym domu

Walkę o środowisko naturalne warto rozpocząć od samego siebie, zmieniając swoje nawyki w życiu i wykorzystując we własnym domu, wszelkie możliwe „zielone” technologie. Jednym ze sposobów przeorganizowania swojego domu na bardziej ekologiczny, jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w zastępstwie starego, nieekologicznego szamba.

Na zachodzie, tego typu biologiczne oczyszczalnie ścieków to powszechność. W takich krajach jak Niemcy czy Francja, niezwykle dużą wagę przykłada się do wykorzystywania ekologicznych technologii w budownictwie. Trzeba również zauważyć, że przydomowa oczyszczalnia ścieków ma o wiele niższe koszty utrzymania niż zwyczajne szambo, dlatego też z upływem czasu generuje ona znaczące oszczędności.

Działanie biologicznych oczyszczalni ścieków

Pierwszy etap oczyszczania ścieków ma charakter mechaniczny. Podlegają mu wszelkie nierozpuszczalne ciała stałe, znajdujące się w spływających nieczystościach. W tym celu wykorzystywane zostają procesy grawitacyjne, dzięki którym filtruje się ścieki, odseparowując niepotrzebne zanieczyszczenia. Następny etap, polega na rozkładzie substancji organicznych dzięki mikroorganizmom. Proces ten przebiega w sposób całkowicie naturalny, bez wykorzystania jakichkolwiek substancji chemicznych. Rozkład ulega dynamizacji po przez stworzenie odpowiednich warunków tlenowych, dlatego też złoże poddawane jest nieustannemu dotlenieniu.

Kontakt między złożem biologicznym a ściekami, powoduje ich skolonizowanie przez bakterie, w wyniku czego znaczna ich część, zostaje utleniona. Nieutlenione pozostałości po ściekach zostają zasymilowane przez mikroorganizmy i wykorzystane do namnażania się kolejnych bakterii. Sprawność takiego układu biologicznego, jak również skład mikroflory bakteryjnej, może się znacząco różnić, dlatego warto dokładnie sprawdzić producenta instalacji pod względem jej jakości.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to same zalety

Według obowiązującego prawa, oczyszczone w sposób biologiczny ścieki, można odprowadzać do rowu melioracyjnego, rzeki czy studni chłonnej. Dzięki temu, że ścieki przechodzące przez biologiczne oczyszczalnie ścieków są oczyszczone w niezwykle wysokim stopniu, możemy używać ich również do nawadniania naszego przydomowego ogrodu.

Biologiczne oczyszczalnie są niezwykle ciekawym rozwiązaniem, gdyż można je budować zarówno w przy niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych, jak również w nietypowych lokalizacjach. Poza tym, w trakcie pracy, oczyszczalnie tego rodzaju, nie wydzielają żadnych niepożądanych zapachów i głośnych dźwięków. Wszystkie przedstawione tu zalety sprawiają, że warto w przyszłości zastanowić się budową biologicznych oczyszczalni ścieków w naszych własnych domach.

admin